آوینآوین، تا این لحظه 8 سال و 3 ماه و 25 روز سن دارد

برای آوین عزیز

شیرین زبونم

مامان: آوین رفتی تبریز کی و دیدی؟ آوین: "بابیر خان"،"سیتار خا" ---------- آوین در راه تبریز رو به پدر جون که داره باهاش شوخی می کنه :"اذیت اذیت نَتن" --------- دارم پوشکت  می کنم :"اَستِه شدم دیده" از اداره برگشتم بقیه را می نویسم : "توی ده شلمرود"، اتل متل، یه روزی خانم خرگوشه، یه توپ دارم قلقلی، خوشحال و شاد و خندانم  
21 خرداد 1391
1