آوینآوین، تا این لحظه 8 سال و 3 ماه و 25 روز سن دارد

برای آوین عزیز

این روزهای آوین

دخترک نازم سلام. چند روزی بودکه برات ننوشته بودم به خاطر مسابقات ورزشی رفته بودم مشهد و حسابی هم در گیر بودم عشقم. بعد از 4 ماهگیت که به خاطر دفاع پایان نامه پیش خاله جون فرشته گذاشته بودمت و رفته بودم اصفهان دیگه هیچ وقت از هم جدا نشده بودیم تا اینکه موضوع  المپیاد ورزشی کارکنان شرکت پخش به میون اومد و من علی رغم همه بی میلی هام برای حضور در مسابقات مجبور به شرکت شدم. تنها دلیل اینکه نمی خواستم  برم مسابقات تو بودی و تنها دلیل رفتنم عشق امام رضا که 5 سالی می شد که پابوس نرفته بودم. خلاصه اینکه با هزار هزار نگرانی از دلتنگی دخمر نازم رفتم . روزی که پرواز داشتیم نرفتم اداره و اومدم تو مهد تا با هم باشیم .البته خیلی خوب شد و با معلم ...
9 شهريور 1392
1