آوینآوین، تا این لحظه 8 سال و 3 ماه و 25 روز سن دارد

برای آوین عزیز

هوو مامان :

بابا می خواد موهاش رو کوتاه کنه و من بهش می گم که این مدلی کوتاه کن و بعدش شما می گی نه اون مدلی کوتاه کن ... و من می گم نه و شمت ادامه می دی مگه فقط بابا مال شماست که شما باید نظر بدی , همونطوری که شوهر شماست, بابای من هم هستا...  و با هم کلی می خندیم
16 فروردين 1395
1