آوینآوین، تا این لحظه 8 سال و 3 ماه و 25 روز سن دارد

برای آوین عزیز

هومان

هومان عشق مامان سلام! تا اومدم تصمیم بگیرم برات بنویسم دیدم تقریبا همه کارهای حرکتی ات رو انجام دادی و شروع کردی به شیرین زبونی ! یکم دیر شده اما مطمئنم وقتی بزرگ شی و بتونی خودت بخونی کلی لذت می بری مثل آوین جونم 11 خرداد شروع کردی به -چهاردست و پا رفتن به سبک خودت و البته خیلی هم بامزه اولش فکر کردم که این سینه خیز پیشرفته هست یا یه چهاردست و پای تکامل نیافته آخه عشق کوچیک من فقط 5 ماه و 20 روز داشتی ! بعد از یکی دو روز تمام شک و شبه ها رفت کنار و فهمیدم مرد کوچیک من داره چهار دست و پا می ره .... 7 مرداد ایستادن رو شرو ع کردی تو آشپزخونه با هم مشغول بودیم که برای اولین بار ایستادی چنان ذوق زده شدم که صدای جیغم آوین جون رو نگران کر...
22 مهر 1397
1