آوینآوین، تا این لحظه 8 سال و 3 ماه و 25 روز سن دارد

برای آوین عزیز

داستنهای آوین و نی نی -- فرستادن مامان به آزمایشگاه....

  23/فروردین /96 تقریبا همه می دونن که چقدر به لاغر موندن اهمیت می دی , از عید که من یکم کوچولو چاق شدم مدام به من می گفتی مامان بیا ورزش کنیم تا تپل نمونی , مامان چقدر خواب آلو شدی ...مامان نکنه تو شکمت نی نی داری و مدام روی این مساله تاکید می کردی ... آوین : مامان تو شکمت نی نی داری من: نه عزیز دلم آوین : چرا من مطمئنم که داری ,پس چرا شکمت بزرگ شده من : نه عزیز دلم بخاطر تنبلی و ورزش نکردنه آوین : مامان من مطمئنم فرشته مهربون من رو به آرزوم می رسونه, من خیلی دعا کردم و از خدا خواستم من :(متعجب از حرفهای قلمبه سلمبه خانم) اینبار رو به بابا : علی برو چک بی بی بگیر و جواب هم منفی ----< یک هفته بعد  29/ف...
4 ارديبهشت 1396
1